เรายินดีต้อนรับบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นมาร่วมงานกับเรา
เมื่อมาร่วมงานกับเราที่เอเอสที มาสเตอร์ คุณจะ :
- ได้รับการพัฒนาด้วยระบบการอบรมที่ทันสมัยที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของคุณทั้งในความรู้ทางเทคนิคและบุคคลิกภาพ
- ได้ร่วมงานและเรียนรู้จากลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำจากหลายธุรกิจ
- ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ความรู้ในหลายด้าน ทั้งด้านการสอบบัญชี, ระบบบัญชี และ ภาษีอากร

ตำแหน่งงาน :
คุณสมบัติ :

ตำแหน่งงาน :
คุณสมบัติ :

ตำแหน่งงาน :
คุณสมบัติ :

ตำแหน่งงาน :
คุณสมบัติ :

ตำแหน่งงาน :
คุณสมบัติ :
วิธีการสมัคร :


หลักฐาน :

พนักงานตรวจสอบ Junior ( หลายอัตรา )
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีหรือเทียบเท่า

พนักงานตรวจสอบอาวุโส Senior ( หลายอัตรา )
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือเทียบเท่า อายุงานมากกว่า 3 ปี

ผู้คุมงาน Supervisor ( หลายอัตรา )
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีหรือเทียบเท่า อายุงานมากกว่า 5 ปี

ผู้จัดการตรวจสอบ Manager ( หลายอัตรา )
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชีหรือเทียบเท่า อายุงานมากกว่า 7 ปี เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
1. เพศหญิง/เพศชายอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบัญชี
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
4. มีบุคลิก ไหวพริบ มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
5. มีทักษะ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
7. สามารถไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
8. มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
หรือส่ง e-Mail มาที่ humanresource@astmaster.co.th

ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
สำเนาบัตรประชาชน
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (รูปถ่ายที่ใช้สมัคร ต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

  Download ใบสมัคร
กรมสรรพากร
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
โทร. 02-7148842 - 3
Copyright © astmaster.co.th
Visitor : 0472285
Home    |     Our Service     |     Our Team     |     Careers     | Contact us